Je kunt mij bereiken
cm.geels@planet.nl
06.16119206

Over mijn leven

Over mijzelf

Elke dag stem ik mij af op datgene wat er van mij wordt gevraagd in een houding van geven en ontvangen.
Belangrijk hierbij is de dagelijkse oefening van de Iyengar Yoga en het blijven zoeken van de stilte.
Het is de grondtoon van mijn leven waardoor ik in verbinding ben met het mysterie. de bron die mijn spiritualiteit dagelijks voedt, God of Geest. Ik voel mij op een nieuwe, mystieke manier thuis in de Joods- christelijke traditie.
Daarnaast geven de mensen met wie ik optrek en die mij nodig hebben mij inspiratie bij de voorbereiding van de vieringen en diensten waarin ik voorga.
ik volg uiteraard het nieuws en de ontwikkelingen in de samenleving. De verschuivingen in het religieuze landschap vooral dichtbij huis fascineren mij. Ik denk dat er een nieuwe periode van religiositeit aanbreekt. Veel, vooral jonge mensen zoeken geborgenheid, een plek, een gemeenschap waar de kwetsbaarheid van hun eigen leven er toe doet. Een plek waar zij hun levensvragen kunnen delen en waar zij zelf ook iets voor een ander kunnen betekenen.De discussies met betrekking tot de Interreligieuze dialoog zoals zichtbaar bij: Nieuw Wij, vind ik van groot belang voor de toekomst van een verdraagzaam Nederland.

De verbinding van Global en Personal in het werk van Karen Armstrong- samengevat in een levenshouding van compassie is voor mij een grote bron van  inspiratie.

Als ik terugkijk zijn er twee duidelijke lijnen in mijn leven. De dans en de religie. Mijn religieus besef omvatte een groter geheel dan ik in woorden kon uitdrukken.

Kernwoorden:
Vertrouwen- geestelijke groei- compassie- inspiratie- integriteit.

Het Ene, de Ene …
In de dans kon ik mij hier als vanzelf mee verbinden.

Ik werd er door gedragen bij dag en ook in de nacht  van mijn persoonlijk leven.
Na mijn middelbare school was ik leerling aan de theaterschool in Amsterdam. Het anti religieuze klimaat van de jaren ’70 van de vorige eeuw maakte dat ik al gauw mijn koers wijzigde.

De studie theologie  aan de VUB (Vrije Universiteit in Brussel) was uitdagend en taai tegelijk. Cum laude afgestudeerd werd er meer van mij verwacht. Terug in Nederland sloot ik mij aan bij de avant garde van de Protestanten in de Amstel kerk.
Samen met anderen richtte ik De Santenkraam op: Bijbelse werkplaats voor creativiteit en spiritualiteit, in dans en stilte.

Een langdurige ziekte gaf mij het inzicht en bracht mij de roeping om predikant te worden.
Met veel toewijding werkte ik als vrijzinnig pastor en theoloog meer dan 25 jaar onafgebroken binnen   en aan de rand van de kerk. Daarnaast gaf ik workshops en cursussen in binnen- en buitenland dans en meditatie. Vaak werd ik gevraagd voor het opzetten van experimentele diensten en vieringen in wat nu de Protestantse Kerk van Nederland heet (PKN).

Inmiddels was ik ook docent Sacred Dance, opgeleid door Friedel Kloke- Eibl, zie www.dance-meditation.com

Na een eerste gemeente in het noorden van het land, werkte in van 1990- 2010 samen met o.a. mijn echtgenoot Florus Kruyne als Remonstrants predikant bij de Remonstrantse Gemeente Utrecht, beter bekend als de Geertekerk.

Mijn diensten van woord en beweging waren voor veel mensen inspirerend. De Geertekerk is echt een danskerk  maar dan wel zonder stoelen.

Om mijn pastoraat te verdiepen volgde in 1994 een driemaandelijkse Klinisch Pastorale Vorming (KPV).

Vanaf 2000 ben ik verbonden met de Unitarische/vrijzinnige traditie buiten Nederland,
met name in Roemenië en de Verenigde Staten.

Ik publiceerde over de Hongaars Unitarisch Kerk in Transsylvanië, Roemenië onder de titel:
Tochtgenoten in Vrijzinnigheid,
uitgegeven door de Remonstrantse Broederschap in 2002
In 2006 vertegenwoordigde ik de Remonstranten bij het 32ste wereldcongres van de IARF in Taiwan www.iarf.net
In 2008 werd de vertaal stichting EXIT mede door mijn initiatief opgericht. Als voorzitter geef ik leiding aan diverse intitiatieven om met name praktische theologie meer toegankelijk te maken voor het Hongaars taalgebied www.exit-translations.eu
Later raakte ik betrokken bij de UUA en ICUU  www.icuu.net (Unitarians and Universalists)
Ik gaf presentaties op congressen van de ICUUW in Houston/ Texas 2009 en in Roemenië 2012.
Van 2010- 2013 was ik voorganger/predikant bij De Woudkapel, vrijzinnige geloofsgemeenschap in Bilthoven.

In 2011 verscheen de bundel: Geloven, zo kan het ook,
Vrijzinnige visies op theologische thema’s. (Uitgave Skandalon)
In deze bundel schreef ik een bijdrage over:
De nabijheid van de Geest.

Ik ben een van de vaste voorgangers van de WHG  Werkhofgemeenschap  www.werkhofgemeenschap.nl.
Sinds  januari 2015 coördinator van het project Unitarisme bij het Arminius instituut van de Remonstranten aan de VU.
http://www.arminiusinstituut.nl/persoon/tina-geels

Vanaf oktober 2015 ben ik predikant van  de protestantse gemeente
Vrijzinnig Delft www.vrijzinnigdelft.nl

Wij wonen in Bunnik, een heerlijk rustige plek vlakbij Utrecht.
Florus is eveneens Remonstrants predikant bij de Geertekerk in Utrecht, geestelijk verzorger en mindfulness trainer  www.floruskruyne.nl

Onze zoons, Thomas (27) en Jeroen (25) gaan de uitdaging van het leven te volle aan, actief in de samenleving ieder p een heel eigen wijze.

We zijn nog steeds een goed team en inspireren elkaar op zo verschillende terreinen van het leven.