Je kunt mij bereiken
cm.geels@planet.nl
06.16119206

Over mijn leven

Elke dag stem ik mij af op datgene wat er van mij wordt gevraagd in een houding van geven en ontvangen.
Belangrijk hierbij is de dagelijkse oefening van de Iyengar Yoga en het blijven zoeken van de stilte.
Het is de grondtoon van mijn leven waardoor ik in verbinding ben met het mysterie. de bron die mijn spiritualiteit dagelijks voedt, God. Ik voel mij op een nieuwe, mystieke manier thuis in de Joods- christelijke traditie.
Daarnaast geven de mensen met wie ik optrek en die mij nodig hebben mij inspiratie bij de voorbereiding van de vieringen en diensten waarin ik voorga.
ik volg uiteraard het nieuws en de ontwikkelingen in de samenleving. De verschuivingen in het religieuze landschap vooral dichtbij huis fascineren mij. Ik denk dat er een nieuwe periode van religiositeit aanbreekt. Veel, vooral jonge mensen zoeken geborgenheid, een plek, een gemeenschap waar de kwetsbaarheid van hun eigen leven er toe doet. Een plek waar zij hun levensvragen kunnen delen en waar zij zelf ook iets voor een ander kunnen betekenen.De discussies met betrekking tot de Interreligieuze dialoog zoals zichtbaar bij: Nieuw Wij, vind ik van groot belang voor de toekomst van een verdraagzaam Nederland.

De verbinding van Global en Personal in het werk van Karen Armstrong- samengevat in een levenshouding van compassie is voor mij een grote bron van  inspiratie.

Als ik terugkijk zijn er twee duidelijke lijnen in mijn leven. De dans en de religie. Mijn religieus besef omvatte een groter geheel dan ik in woorden kon uitdrukken.

Kernwoorden:
Vertrouwen- geestelijke groei- compassie- inspiratie- integriteit.

Het Ene, de Ene …
In de dans kon ik mij hier als vanzelf mee verbinden.

Ik werd er door gedragen bij dag en ook in de nacht  van mijn persoonlijk leven. Na mijn middelbare school was ik leerling aan de theaterschool in Amsterdam. Het anti religieuze klimaat van de jaren ’70 van de vorige eeuw maakte dat ik al gauw mijn koers wijzigde.

De studie theologie  aan de VUB (Vrije Universiteit in Brussel) was uitdagend en taai tegelijk. Cum laude afgestudeerd werd er meer van mij verwacht. Terug in Nederland sloot ik mij aan bij de progressieve Protestanten in de Amstel kerk.
Samen met anderen richtte ik De Santenkraam op: Bijbelse werkplaats voor creativiteit en spiritualiteit, in dans en stilte.

Een langdurige ziekte gaf mij het inzicht en bracht mij de roeping om predikant te worden.
Met veel toewijding werk ik als pastor/ predikant en theoloog meer dan 30 jaar binnen  en aan de rand van de kerk. Daarnaast gaf ik workshops en cursussen in binnen- en buitenland dans en meditatie. Vaak werd ik gevraagd voor het opzetten van experimentele diensten en vieringen in wat nu de Protestantse Kerk van Nederland heet (PKN).

Inmiddels was ik ook docent Sacred Dance, opgeleid door Friedel Kloke- Eibl.

Na een eerste gemeente in het noorden van het land, werkte in van 1990- 2010 samen met o.a. mijn echtgenoot Florus Kruyne als Remonstrants predikant bij de Remonstrantse Gemeente Utrecht, beter bekend als de Geertekerk.

Mijn diensten van woord en beweging waren voor veel mensen inspirerend.  Om mijn pastoraat te verdiepen volgde in 1994 een driemaandelijkse Klinisch Pastorale Vorming (KPV)
Van 2010- 2013 was ik voorganger/predikant bij De Woudkapel, vrijzinnige geloofsgemeenschap in Bilthoven.

Vanaf 2000 ben ik verbonden met de Unitarische/vrijzinnige traditie buiten Nederland, met name in Roemenië en de Verenigde Staten. In 2006 vertegenwoordigde ik de Remonstranten bij het 32ste wereldcongres van de IARF in Taiwan en nam deel aan volgende congressen o.a. 2014 Birmingham en 2018 Washington DC  www.iarf.net
In 2008 werd de vertaal stichting EXIT mede door mijn initiatief opgericht. Als bestuur faciliteren wij Hongaarse vertalingen van Nederlandse uitgaven op het gebied van praktische theologie  www.stichting-exit.eu
Later raakte ik betrokken bij de UUA en ICUU  www.icuu.net (Unitarians and Universalists). Ik gaf presentaties op congressen van de ICUUW in Houston/ Texas 2009 en in Roemenië 2012.
Sinds  januari 2015 ben ik coördinator van het project Unitarisme bij het Arminius instituut van de Remonstranten aan de VU.
www.arminiusinstituut.remonstranten.nl/tina-geels

Ik publiceerde over de Hongaars Unitarische Kerk in Transsylvanië, Roemenië onder de titel: Tochtgenoten in Vrijzinnigheid, uitgegeven door de Remonstrantse Broederschap in 2002
Verdere publicaties:
In 2011 verscheen de bundel: Geloven, zo kan het ook, Vrijzinnige visies op theologische thema’s. (uitgave Skandalon). In deze bundel schreef ik een bijdrage over: De nabijheid van de Geest.
2017- Verzorgde ik een bijdrage aan de bundel: Tussen vraag en antwoord, Vrijzinnig bidden in de praktijk. (uitgave VVP)
2018- Verscheen de bundel: In mij stroomt een rivier, Remonstrantse predikanten over wat hen bezielt, met een bijdrage onder de titel: Mag ik dan rusten onder jouw vleugels? (uitgave Meinema)

Vanaf 2015- 2020 predikant bij
Vrijzinnig Delft www.vrijzinnigdelft.nl

Van dec. 2020- juli 2021 interim predikant bij de Geertekerk

Wij wonen in Bunnik, een heerlijk rustige plek vlakbij Utrecht.
Florus, mijn partner, is Remonstrants predikant bij de Geertekerk in Utrecht, geestelijk verzorger en mindfulness trainer  www.floruskruyne.nl

Onze zoons, Thomas en Jeroen gaan de uitdaging van het leven te volle aan, actief in de samenleving ieder op een heel eigen wijze.

We zijn met elkaar nog steeds een goed team en inspireren elkaar op zo verschillende terreinen van het leven.