Over mijn leven

Elke dag stem ik mij af in een houding van geven en ontvangen.
Belangrijk hierbij is de dagelijkse oefening van de Iyengar Yoga en het blijven zoeken van de stilte. Het is de grondtoon van mijn leven waardoor ik in verbinding ben met het mysterie. De bron die mijn spiritualiteit dagelijks voedt, God.
Ik voel mij op een nieuwe, mystieke manier thuis in de Joods- christelijke traditie.
Daarnaast geven de mensen met wie ik optrek en die mij nodig hebben mij inspiratie bij de voorbereiding van de vieringen en diensten waarin ik voorga.
De verschuivingen in het religieuze landschap vooral dichtbij huis fascineren mij.
Veel, vooral jonge mensen zoeken geborgenheid, een plek, een gemeenschap waar de kwetsbaarheid van hun eigen leven ertoe doet. Een plek waar zij hun levensvragen kunnen delen.

De verbinding van Global en Personal in het werk van Karen Armstrong- samengevat in een levenshouding van compassie is voor mij een grote bron van inspiratie.

Als ik terugkijk zijn er twee duidelijke lijnen in mijn leven. De dans en de religie.
Mijn religieus besef omvat nog steeds een groter geheel dan ik in woorden kan uitdrukken.
In de dans kon ik mij hier als vanzelf mee verbinden. Ik werd erdoor gedragen  bij dag en ook in de nacht van mijn persoonlijk leven. Na mijn middelbare school was ik leerling aan de theaterschool in Amsterdam. Het anti religieuze klimaat van de jaren ’70 maakte dat ik al gauw mijn koers wijzigde.

De studie theologie  aan de VUB (Vrije Universiteit in Brussel) was uitdagend  en taai tegelijk.  Cum laude afgestudeerd werd er meer van mij verwacht. Terug in Nederland sloot ik mij aan   bij de progressieve Protestanten in de Amstel kerk.
Samen met anderen richtte ik De Santenkraam op: Bijbelse werkplaats voor creativiteit en spiritualiteit, in dans en stilte.

Een langdurige ziekte gaf mij inzicht om predikant te worden.
Met veel toewijding werk ik als pastor/ predikant en theoloog meer dan 30 jaar binnen en aan de rand van de kerk. Daarnaast gaf ik workshops en cursussen in binnen- en buitenland dans en meditatie. De opleiding tot docent Sacred Dance, bij Friedel Kloke- Eibl, betekende een verrijking en verdieping.

Na een eerste gemeente in het noorden van het land, werkte in van 1990- 2010 samen met o.a. mijn echtgenoot ds. Florus Kruyne als Remonstrants predikant bij de Remonstrantse Gemeente Utrecht, beter bekend als de Geertekerk.

Mijn diensten van woord en beweging waren voor veel mensen inspirerend.
Om mijn pastoraat te verdiepen volgde in 1994 een driemaandelijkse Klinisch Pastorale Vorming (KPV)  www.raadkpv.nl
Van 2010- 2013 was ik voorganger/predikant bij De Woudkapel, vrijzinnige geloofsgemeenschap in Bilthoven.

Vanaf 2000 ben ik verbonden met de Unitarische/vrijzinnige traditie buiten Nederland, met name in Roemenië en de Verenigde Staten. In 2006 vertegenwoordigde ik de Remonstranten bij het 32ste wereldcongres van de IARF in Taiwan en nam deel aan volgende congressen o.a. 2014 Birmingham en 2018 Washington DC  www.iarf.net

Later raakte ik betrokken bij de UUA en ICUU  www.icuu.net (Unitarians and Universalists). Ik gaf presentaties op congressen van de ICUUW 2009 in Houston US en in Roemenië in 2012.
Sinds  januari 2015 ben ik coördinator van het project Unitarisme bij het Arminius instituut van de Remonstranten aan de VU.
www.arminiusinstituut.remonstranten.nl/tina-geels

In 2008 werd de vertaal stichting EXIT mede door mijn initiatief opgericht. Als bestuur faciliteren wij Hongaarse vertalingen van Nederlandse uitgaven op het gebied van praktische theologie  www.stichting-exit.eu

Ik publiceerde over de Hongaars Unitarische Kerk in Transsylvanië, Roemenië onder de titel:
Tochtgenoten in Vrijzinnigheid, uitg. de Remonstrantse Broederschap in 2002
Verdere publicaties:
In 2011 verscheen de bundel: Geloven, zo kan het ook, Vrijzinnige visies op theologische thema’s. (uitgave Skandalon). In deze bundel schreef ik een bijdrage over: De nabijheid van de Geest.
2017- Verzorgde ik een bijdrage aan de bundel: Tussen vraag en antwoord, Vrijzinnig bidden in de praktijk. (uitgave VVP)
2018- Verscheen de bundel: In mij stroomt een rivier, Remonstrantse predikanten over wat hen bezielt, met een bijdrage onder de titel: Mag ik dan rusten onder jouw vleugels? (uitgave Meinema)

Vanaf 2015- 2020 was ik predikant bij Vrijzinnig Delft www.vrijzinnigdelft.nl

En van dec. 2020- juli 2021 opnieuw bij de Geertekerk, nu als interim predikant.
Daarna volgde mijn emeritaat. Een nieuwe periode met veel nieuwe uitdagingen.
Preken blijft spannend, het leiden van gesprekskringen boeiend.
Sinds kort maak ik opnieuw deel uit van het vaste team van voorgangers bij het Stiltecentrum  op Hoog Catharijne in Utrecht www.stiltecentrum.nl

Wij wonen in Bunnik, een heerlijk rustige plek vlakbij Utrecht.
Florus, mijn partner, is als remonstrants predikant en geestelijk verzorger ook voor een deel met emeritaat. En opnieuw vanaf begin 2023 parttime werkzaam als POH- GGZ (praktijkondersteuner huisartsen ggz) in Woerden.
Daarnaast is hij actief mindfulness trainer www.floruskruyne.nl

Onze zoons, Thomas en Jeroen gaan de uitdaging van het leven ten volle aan, zijn actief in de samenleving ieder op een heel eigen wijze.

We zijn met elkaar nog steeds een goed team en inspireren elkaar op zo verschillende terreinen van het leven.