Agenda

Bij de vieringen waarin ik voorga kun je mij ontmoeten.
Veel diensten worden gestreamd.
Je kunt dan naar de website van de betreffende gemeente gaan.

21 januari-   Rem/ VVP Parkstraatgemeente Arnhem, 10.15h
28 januari-   Remonstrantse gemeente Twente, 10.30h
11 februari- Remonstrantse gemeente Dordrecht, 10.00h
25 februari- Vrijzinnigen Bussum, Majella kapel, 10.30h

3 maart-   Geertekerk, Remonstrantse gemeente Utrecht `10.30h
10 maart-   Parklaankerk, Vrijzinnigen Driebergen 10.30h
24 maart-   Remonstrantse gemeente Oosterbeek, 10.30h
31 maart-   Remonstranten West Betuwe, Culemborg, 10.30h

Voorjaar 2024

Willigis Jäger | TheAudioDB.com

Drie keer- mystieke oriëntatie met Tina Geels
“Wie ben ik in dit universum met zijn miljarden sterrenstelsels?
Wat betekenen die paar decennia van mijn leven in dit tijdloos
gebeuren? Ik ben een eenmalige, unieke incarnatie van de oergrond,
waar alles uit voortkomt. Een korte golfslag van de oceaan ‘leegte’,
‘godheid’ – hoe ik haar ook noemen mag.”

In Voorbij God brengt Willigis Jäger de belangrijkste ervaringen en
inzichten uit zijn rijke spirituele leven bij elkaar: de essentie die voorbij alle denken ligt, voorbij alle verschijnselen, voorbij God. Hij wordt hierbij gedreven door de diepe wens iedereen die er voor openstaat te helpen door te dringen tot de universele dimensie die ons beperkte bestaan omvat en overstijgt. Alleen een mensheid die deze volgende stap in de Grote Evolutie bereid is te nemen heeft een werkelijke toekomst.

Zenmeester en Benedictijn Willigis Jäger (Kyo-un Roshi) 1925- 2020, benedictijner monnik, zenmeester en mysticus is met zowel de westerse als de oosterse spiritualiteit nauw verbonden. In zijn werken als leraar gaat hij ver boven de traditionele voorstellingen van de religies uit en betrekt hij tegelijk de nieuwste inzichten van de wetenschap. Willigis Jäger studeerde theologie en filosofie. In zijn cursussen, voordrachten en talrijke publicaties wijst hij de weg naar een diepe spirituele ervaring als bron van persoonlijke en maatschappelijk vernieuwing.

Data-         24 januari, 28 februari, 27 maart (woensdagavond)
Tijd-          20.00- 21.30 uur
Plaats-      Singel 75, 3984 NW Odijk (parkeergelegenheid is aanwezig)
Opgeven- Vóór 15 januari bij cm.geels@planet.nl
max. 10 deelnemers
Kosten-    15,- voor drie keer graag overmaken aan NL 03 INGB 000 0794105

Het is handig als je zelf het boek aanschaft:
Willige Jäger, Voorbij God, Asoka maart 2016
Prijs: 22,75   ISBN 978-90-5670-3363 / NUR 728

11- 14 juli 2024   Zomer retraite Zundert 

https://www.remonstranten.nl/agenda/retraite-in-zundert/

ARCHIEF
Najaar 2023 
Drie keer- mystieke oriëntatie met Tina Geels

Teksten van Merton | Thomas Merton

Thomas Merton (1915), Amerikaanse trappistenmonnik, belangrijk katholiek theoloog, auteur en sociaal activist. Misschien wel de beroemdste monnik van de twintigste eeuw.
Veel te jong kwam er op tragische wijze een eind aan zijn leven; hij werd 53 jaar. Als groot voorstander van de oecumene stond hij in nauw contact met vertegenwoordigers van andere grote religieuze tradities. Thomas Merton was ook een groot natuurliefhebber. Vanuit het klooster in Kentucky (US) trok hij zich steeds vaker terug in de prachtige omgeving van zijn abdij en leefde uiteindelijk als kluizenaar in het bos. Zijn dagboeken getuigen van zijn intense, spirituele natuurervaring die voortkomt uit een mystieke verbondenheid mat alle leven, en daarin met de Levensbron zelf. Deze natuurmystiek leidde tot een steeds openlijker kritiek op de exploitatie van de schepping voor eigen gewin. Zo groeide deze mystiek uit tot ecologische ethiek, zeer actueel in deze tijd van klimaatcrisis en aantasting van de biodiversiteit.

De bundel is samengesteld door Kick Bras (1949) emeritus predikant. Als onderzoeker verbonden aan het Titus Brandsma Instituut in Nijmegen en auteur van mee dan dertig boeken op het gebied van spiritualiteit en mystiek.

  • Elke bijeenkomst beginnen we met een korte uitwisseling hoe het met je gaat.
  • Daarna delen we wat we vooraf hebben gelezen.
  • Meditatie
  • Uitwisselen: wat is mystiek voor jou en hoe raakt dit aan je dagelijks leven?

We gaan ervan uit dat je bij opgave de hele serie van drie keer drie bijeenkomsten
zult bijwonen. De voorbereiding ontvang je steeds een week van te voren per mail.
De bijeenkomsten zijn in Odijk bij Rob en Suus van Ravenswaay aan huis.

De kosten voor drie keer zijn 15,- je doet mee na overmaking van dit bedrag.

Data-       27 september, 25 oktober, 22 november (woensdagavond)
Tijd-        20.00- 21.30 uur
Plaats-     Singel 75, 3984 NW Odijk (parkeergelegenheid is aanwezig)
Opgeven- Vóór 20 september bij cm.geels@planet.nl
max. 10 deelnemers
Kosten-    15,- voor drie keer graag overmaken aan NL 03 INGB 000 0794105

Het is handig als je zelf het boek besteld:
Kick Bras, Onuitsprekelijk paradijs, de groene spiritualiteit van Thomas Merton,
Uitgave: Berne Media, 2021
Prijs: 19,95 (levertijd 2-3 weken) ISBN 978-90-8972-4250

Kom tot jezelf bij de Winter retraite in Chevetogne, 13- 16 januari 2023

Ervaar de ruimte en diepte van het kloosterleven van de monniken in Chevetogne (Belgische Ardennen). Benedictijns klooster toegewijd aan de eenheid van christenen. Studie en ontmoetingsplaats van Oosters- en Westers Christendom. Naast de serene sfeer van de Latijnse kerk, roept het oude monastieke gezang van de monniken je naar binnen in de crypte van de Byzantijnzse kerk van het klooster.
Al vele jaren leid ik een korte winter retraite in Chevetogne met deelnemers uit de verschillende gemeenten waar ik als Remonstrants predikant werkzaam was. Het werd meestal een bont gezelschap waarbij  de eigen zoektocht verbindt en de stilte ruimte maakt. Voorafgaand aan de retraite geef in een introductie avond bij mij thuis in Bunnik.
Tijdens het weekend is er de mogelijkheid voor een persoonlijk gesprek. Dat kan spontaan ontstaan tijdens het wandelen, o.a. van het gastenverblijf naar het klooster, maar we kunnen het ook afspreken.
Je kunt ook een gesprek aanvragen met een van de monniken.
www.monasteredechevetogne.com

Plaats en tijd: Rue de Monastrère 65, B- 5590 Chevetogne België.
Vr. middag 13 januari- zondagavond/ ma. ochtend 16 januari 2023.
Kosten:        45,- p.p.p.d. 1 pers. kamer + toeslag 50,- exclusief reiskosten.
We reizen samen met eigen vervoer.
Aantal deelnemers: max. 10 personen
Opgeven graag voor 1 december bij cm.geels@planet.nl  

                               


Samen mystieke teksten lezen- 25 jan. 22 febr. en 22 mrt. 2023

Na overleg binnen de kerngroep van de WHG zal Tina in het voorjaar van 2023
een vijfde serie Spiritualiteit aanbieden:

In drie keer lezen we met elkaar het nieuw vertaalde boekje van
Evelyn Underhill:
Het spirituele leven, Mystiek voor het dagelijks leven.
Evelyn Underhill (1875- 1941) groeide op in Londen en was in haar tijd een de meest gelezen auteurs over spiritualiteit. zij hoorde tot de Anglicaanse kerk, maar noemt zichzelf in haar jeugd atheïst. Uit een welgesteld milieu, heeft zij de mogelijkheid veel door Europa te reizen. Zij studeert geschiedenis en botanie aan het King’s College in Londen. Een overweldigend visioen zet haar op de weg van de mystiek. Zij schrijf en publiceert veel over haar eigen zoektocht. Haar referentie is weliswaar de middeleeuwse christelijke mystiek, haar intentie overstijgt elke specifieke vorm van religie. Het werken in de sloppenwijken van Londen naast de kennis van de oosters Orthodoxe kerk, geeft haar meer ruimte zich toe te vertrouwen aan het werk van de Heilige Geest.
Het verdiept haar eigen spirituele leven.
Door haar maatschappelijk engagement kiest zij overtuigd voor het Pacifisme.
Evelyn krijgt een prominente rol in de Anglicaanse kerk als leider van retraites en als geestelijk begeleider.
Zij was vaak op de radio te horen. Met haar voordrachten bereikte zij een breed publiek. In 1936 hield Evelyn vier radio toespraken over spiritualiteit. Deze zijn gebundeld in The Spiritual Life, opnieuw vertaald en uitgegeven in 2019.
Underhill maakt met haar leven en werk de oude traditie van de mystiek opnieuw toegankelijk.

Elke bijeenkomst beginnen we met een korte uitwisseling hoe het met je gaat.
Daarna delen we wat we vooraf hebben gelezen.
Zijn we een moment stil en wisselen daarna onze ervaringen uit:
Hoe raakt deze tekst je en wat kun je ermee in je dagelijks leven?

We gaan ervan uit dat je bij opgave de hele serie van drie bijeenkomsten
zult bijwonen.
De voorbereiding ontvang je per mail voorafgaand aan iedere bijeenkomst.
De kosten verbonden voor deelname zijn ook nu 5,- meer dan je gewend bent.
Dit i.v.m. gebruik van ruimte bij Samaya.
Het geheel wordt weer aangeboden onder auspiciën van de WHG.

Data-         25 januari, 22 februari, 22 maart (op woensdagavond)
Tijd-          20.00- 21.30 uur
Plaats-       Samaya, Hollendewagenweg 20.
Opgeven-   Vóór 18 januari bij  secretariaat@werkhofgemeenschap.nl
max. aantal deelnemers 12
Kosten-      30,- voor drie keer graag vooraf overmaken aan
NL 03 INGB000 0794105 t.n.v. C.M. Geels

Evelyn Underhill, Het spirituele leven, Mystiek voor het dagelijks bestaan,
vertaald door Renata Barnard en Marga Haas.
Uitg. Boekencentrum, Utrecht 2019.
Prijs: 16,99. ISBN nr.- 978 90435 31504

           Kom tot jezelf bij de Zomer retraite in Zundert  14- 16 juli

                           De langste weg is de weg naar binnen
        is een bekend citaat van de mystiek georiënteerde Zweedse diplomaat
VN- secretaris generaal Dag Hammarskjöld (1905- 1961).
Je vindt deze tekst in zijn dagboekaantekeningen Merkstenen.
         Stil worden en ruimte maken om deze weg zelf te verkennen
Je bent van harte uitgenodigd om een paar dagen mee te leven met de stilte van de Trappisten in de abdij Maria Toevlucht in Zundert. De abdij is onderdeel van       de Orde der Cisterciënzers van de Strikte Observantie, beter bekend als
De Trappisten. Zij leven volgens de regel van Benedictus (480- 547).

De abdij Maria Toevlucht heeft een lange traditie, niet alleen in het ontvangen van gasten maar ook in het leggen van verbinding met het Zen Boeddhisme.
Er is, zoals je ziet, naast de kerk een aparte Zendo waar je in de ochtend mee kunt doen aan de Zen meditatie.

We leven mee op het ritme van de getijden van het klooster.
Het ontbijt is open van 7.00- 10.00 uur.
Middag en avondmaaltijd gebruiken we met elkaar in het gastenverblijf. Daarnaast ben je vrij om deel te nemen aan de vieringen en is er alle gelegenheid om te wandelen en te fietsen door het platteland van West Brabant.
Verdere informatie delen we bij de voorbereidingsavond op:
wo. avond 5 juli om 20.00 in Bunnik.
Met daarbij de vraag: Wat verwacht je van de retraite?
Als je je hebt opgegeven wordt je hier vanzelf voor uitgenodigd.
Er kunnen 12 deelnemers aan de retraite meedoen.
Opgeven vóór 15 april bij Tina   cm.geels@planet.nl

Voor meer info kun je de website bezoeken:
http://abdijmariatoevlucht.nl/wie-zijn-wij/

Praktisch
Vanaf 15.00 uur ben je welkom in het klooster.
Zelf meenemen: laken, sloop en handdoek(en).
Vrijdagavond na de completen hebben we een moment met elkaar beneden
in het gastenverblijf.
Nog even het adres:
Abdij Maria Toevlucht, Rucphenseweg 38, 4882 KC Klein Zundert
tel. 00 31 76 597 42 51